Культура безпеки

Глосарій з питань культури безпеки на ядерних об’єктах

Розмір шрифту

Скинути

Документ

Принципи Культури безпеки у повній відповідності до рекомендацій МАГАТЕ стали домінуючими в управлінні ядерною галуззю України. Управління ядерною галуззю має статус національної важливості (безпеки), контролюється урядовими структурами України, знаходиться під пильним наглядом міжнародних органів. Знання та узгодженість термінології є невід’ємними частинами культури безпеки, оскільки являються головним під час передачі та обміну інформацією.

Головна мета Глосарію з Культури безпеки полягає у тому, щоб уніфікувати термінологію та її використання у документах України відповідно до термінології світової громади та термінології, що склалася у ядерній галузі та застосовується розробниками експлуатаційних документів реакторів ВВЕР, які використовуються у нас в країні.

Автори розглядали, перед усім, терміни Культури безпеки та пов’язані з ними терміни ядерної та радіаційної безпеки, терміни підготовки персоналу, спеціальні терміни експлуатації, які згадуються у підручнику з Культури безпеки під час його перекладу українською мовою.

У словнику не допускаються «вільні» формулювання та переклади. До кожного терміну у його тлумаченні вказано джерело. Багато термінів існують у різноманітних джерелах, мають різноманітні формулювання, переклад і тлумачення. У таких випадках термін наводиться відповідно до наступних переваг: МАГАТЕ, конструктор РУ, національне законодавство, довідкова література. У разі повної відповідності терміну національному законодавству використовується посилання на закон України (загалом це термінологія ліквідації надзвичайної ситуації). У випадках принципових розбіжностей наводяться усі варіанти, як наприклад основоположний термін «бар’єри безпеки». Що стосується таких термінів, у наступних публікаціях необхідно буде прийняти остаточне рішення, але на даному етапі робіт таке завдання не ставилося.

Глосарій з питань культури безпеки може використовуватися у різних цілях:

  • тлумачення значення незнайомих читачу технічних термінів;
  • тлумачення спеціального значення, яке надається загальновживаним словам або термінам (деякі слова можуть мати декілька різних значень, тому у таких випадках може знадобитися пояснення застосованого значення, особливо для читачів, у яких англійська мова не є рідною мовою);
  • точно визначати, як терміни, загальновживане значення яких може бути зрозумілим для читачів, використовуються у даній публікації для того, щоб уникнути двозначності по відношенню до деяких важливих аспектів вживаних значень;
  • пояснення зв’язку або відмінності між аналогічними або спорідненими термінами або конкретні значення одного й того самого технічного терміну у різних контекстах;
  • пояснення та усунення відмінності у вживанні в різних галузях спеціальних термінів, так як такі відмінності можуть вводити читача у оману;
  • рекомендування термінів, які слід використовувати у публікаціях та документах (а також терміни, які не рекомендується використовувати), і визначення, якими їх необхідно забезпечувати.

Слід мати на увазі, що під час складання будь-якого глосарія не переслідується ціль встановити вимоги або надавати рекомендації. Визначення терміну містить вимоги, які повинні виконуватися у разі застосування даного терміну, але не містить умов іншого характеру.