Діяльність

Міжнародне співробітництво

Розмір шрифту

Скинути

Атомна енергетика України забезпечує близько 50% виробництва електроенергії і займає гідне місце в світовому виробництві електроенергії. Понад 25% в енергобалансах сімнадцяти держав світу припадає  на атомну енергію, зокрема у Франції ядерна енергетика складає  більше 80% енергобалансу країни,  в Словаччині - більше 50%, у Фінляндії - більше 70%, в Японії - більше 35%. Україна входить у першу п’ятірку європейських держав - виробників ядерної енергії, а ДП «НАЕК «Енергоатом» посідає значне місце серед  провідних енергогенеруючих  компаній світу.

Важливим елементом зовнішньої політики Компанії є членство в міжнародних організаціях (ВАО АЕС, WNA,  FORATOM (через членство в УЯФ), IFNEC, EUR), співпраця з МАГАТЕ, ЄК, ЄБРР, Євратомом, двостороннє співробітництво з компаніями-представниками країн з розвиненим ядерним потенціалом. Метою такої співпраці є збереження конкурентоздатного стану ядерного виробництва електроенергії, залучення науково-технічної і фінансової допомоги, інвестицій, впровадження міжнародного досвіду для здійснення стратегічних завдань «Енергоатому» і забезпечення безпечної експлуатації атомних енергоблоків. 

Безпечна експлуатація ядерних енергоблоків на рівні світових стандартів, виконується з урахуванням досвіду, набутому у результаті співробітництва з провідними енергетичними компаніями Європи та міжнародними організаціями.

План дій Україна - ЄС – є важливим інструментом для розбудови тісного співробітництва з ЄС на короткострокову перспективу, який сприятиме поступовій інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Одним із основних положень Плану дій Україна – ЄС є дотримання міжнародних стандартів ядерної безпеки.

Згідно з рішенням Європейської Комісії, починаючи з 2007 фінансового року на Україну розповсюджується дія нової програми – Інструменту співробітництва з ядерної безпеки (далі – ІСЯБ). Відповідно до Регламенту Ради (Євратом) від 19.02.2007 № 300 цей інструмент впроваджується на основі положень відповідної стратегії та індикативної програми. Для кожної країни-учасниці формуються програми дій, які визначають цілі, очікувані результати, процедури управління та загальну суму запланованого фінансування в галузі ядерної безпеки.

У 2007 році в М. Стокгольм (Швеція) між ДП «НАЕК «Енергоатом» та  Шведським органом з радіаціоної безпеки (SSM) укладено Виконавчий протокол про співробітництво, в якому визначено механізм реалізації проектів технічної допомоги, котрі фінансуються Урядом Королівства Швеції.

В рамках програми співробітництва з SSM завершено широкомасштабний проект щодо експертної підтримки розробки звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку №1 ЮУАЕС з урахуванням рекомендацій МАГАТЕ та міжнародної практики, а також триває реалізація ще трьох проектів.

Особливе значення має участь Компанії у проектах МАГАТЕ, в рамках яких надається не тільки допомога, а й можливість одержати найкращий світовий досвід та найкомпетентніші експертизи з найскладніших питань розвитку ядерно-енергетичного сектору.

Запрошуючи міжнародні  місії  МАГАТЕ, Партнерські перевірки ВАО АЕС Компанія передусім демонструє світовій спільноті, що атомні електростанції України відкриті для співпраці, діалогу, готові до проведення будь-яких  перевірок. Наші АЕС експлуатується підготовленим і кваліфікованим персоналом, який також  залучають як експертів до  міжнародних місій на зарубіжних АЕС.

Програма IFNEC передбачає співробітництво з вивчення інноваційних реакторів-випалювачів, впровадження нових методів переробки ВЯП, застосування ЯПЦ та створення інфраструктури, що, насамперед, відповідають завданням обмеження ризиків розповсюдження ядерних матеріалів.

Компанія з 2007 року є повноправним членом у Міжнародній групі EUR, яка працює над виробленням вимог до нових АЕС та аналізує перспективні проекти АЕС на відповідність цим вимогам. Участь спеціалістів ДП «НАЕК «Енергоатом» у роботі з оцінки відповідності проектів легководних реакторів EPR та EU-APWR вимогам EUR дозволила отримати досвід, який сприятиме ліцензуванню реакторних установок в Україні. Подальша робота включатиме участь в оцінці проекту APR-1400 корейської компанії KHNP.

Сьогодні на всіх 15 енергоблоках АЕС України виконуються заходи Комплексної (зведеної) програми  підвищення рівня безпеки АЕС, куди також включені рекомендації  міжнародних експертів, які  виконували  свої місії в рамках Спільного проекту ЄС – МАГАТЕ – Україна. Метою цієї місії було проведення комплексної оцінки стану безпеки діючих українських АЕС на відповідність міжнародним стандартам. Позитивні висновки міжнародних місій закріпили довіру  до  атомної енергетики.

Програмою передбачено реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення стійкості енергоблоків АЕС до стихійних лих або інших екстремальних ситуацій, забезпечення безперебійного енергопостачання і тепловідведення від активної  зони реактора, удосконалення систем бар'єрів фізичного захисту на шляху розширення іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин, надійне управління проектними і позапроектними аваріями, забезпечення аварійної готовності  атомних електростанцій, заміни відпрацьованого устаткування  та   інші важливі для безпеки заходи.

В результаті реалізації проекту будуть вирішені такі питання: 

виконання рекомендацій МАГАТЕ, наданих в рамках Спільного  проекту ЄС – МАГАТЕ – Україна «Оцінка безпеки українських атомних електростанцій»;
реалізація заходів щодо запобігання важким аваріям, аналогічним аварії на АЕС «Фукусима-1»;
рівень безпеки всіх енергоблоків буде доведений до рівня,  що відповідає  міжнародним вимогам з  безпеки.

Реалізація заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки не тільки не призведе до негативного впливу на довкілля, але забезпечить підвищення рівня глибоко ешелонованого захисту енергоблоків АЕС і зменшення вірогідного  негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Заходи з Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки виконуються за рахунок коштів ДП «НАЕК «Енергоатом», а  також за кошти ЄБРР та Євратому.

25 березня 2013 року  укладено  Гарантійну угоду між Україною та ЄБРР і кредитну угоду між ЄБРР та ДП «НАЕК «Енергоатом». 7 серпня 2013 року такі угоди укладено з  Євратомом. Згідно з цими угодами ЄБРР та Євратом нададуть  ДП «НАЕК «Енергоатом» кредит на суму 600 млн євро на реалізацію заходів у рамках КзППБ. Кредит надається під державні гарантії.