Діяльність

Аудиторські висновки

28.04.2021

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності НАЕК "Енергоатом" за 2020 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

27.04.2020

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності НАЕК "Енергоатом" за 2019 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

25.04.2019

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності НАЕК "Енергоатом" за 2018 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

27.04.2018

Звіт незалежних аудиторів щодо фінансової звітності НАЕК "Енергоатом" за 2017 рік, складеної відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України

28.04.2017

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності НАЕК "Енергоатом" за 2016 рік

18.05.2016

Звіт незалежних аудиторів щодо фінансової звітності НАЕК "Енергоатом" за 2015 рік, складеної відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України

04.12.2015

Аудиторський висновок про результати перевірки річної фінансової звітності НАЕК "Енергоатом" за 2013 рік

04.12.2015

Аудиторський висновок про результати перевірки річної фінансової звітності НАЕК "Енергоатом" за 2014 рік