Комплаенс-политика

Расширен перечень членов семьи и близких лиц в понимании антикоррупционного законодательства

Размер шрифта

Сбросить
06.11.2019

18 жовтня 2019 року набрали чинності зміни до Закону України «Про запобігання корупції», якими розширено коло близьких осіб та членів сім’ї суб’єктів, зазначених у частині першій статті 3 цього Закону (до таких суб’єктів відносяться посадові особи Компанії як посадові особи юридичних осіб публічного права).

Зокрема, змінено визначення терміну «члени сім’ї», а саме членами сім’ї є:

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Таким чином, діти незалежно від спільного проживання відносяться до членів сім’ї.

Крім цього, розширено перелік близьких осіб, до цієї категорії додатково віднесено:

- двоюрідного брата, двоюрідну сестру;

- рідного брата та сестру дружини (чоловіка);

- племінника, племінницю;

- рідного дядька, рідну тітку;

- батька та матір дружини (чоловіка) сина (дочки).

Таким чином, до близьких осіб відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» відносяться члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.

Просимо працівників та посадових осіб Компанії врахувати зазначені зміни у своїй діяльності з метою недопущення виникнення або своєчасного врегулювання конфлікту інтересів.