Комплаенс-политика

Обобщены результаты опроса работников Энергоатома по предупреждению коррупции

Размер шрифта

Сбросить
30.01.2020

З метою отримання зворотного зв’язку колективу та формування стратегії щодо пріоритетів та перспективних напрямів реалізації антикорупційної політики у грудні 2019 року в Енергоатомі було проведено анонімне анкетування працівників.

Цьогоріч в опитуванні прийняли участь 4343 працівника або 12,5% від загальної чисельності персоналу Компанії, що фактично повторює показник минулого року (у 2018 році прийняли участь в опитуванні 4348 осіб – 12,6%).

В порівнянні з минулим роком збільшилась кількість працівників, яким не відомо про випадки корупції в Компанії, з 52,3% до 63%. Абсолютна більшість опитаних – 80% вважають, що корупційні дії не можуть бути виправданими навіть якщо вони вчиняються в інтересах Компанії.

Найбільші перешкоди для подолання корупції працівники вбачають у відсутності політичної волі на загальнодержавному рівні – 53,6% (49,5% у 2018 році) та сталій практиці вчинення корупційних дій для отримання особистої вигоди – 30,9% (40,7% у 2018 році). Водночас на думку опитаних зросла зацікавленість керівництва у подоланні корупції в Компанії – з 46,6% до 54%.

Найбільш корупційною сферою діяльності Компанії, на думку опитаних, залишається сфера державних закупівель (75%). Серед заходів, які потрібно вжити для подолання (зменшення) корупції в Компанії, працівники вказали мінімізацію участі посередників у процедурах закупівель (45,9%), посилення контролю за дисципліною та забезпечення невідворотності покарання (31,3%) і підвищення заробітної плати (30,6%). Суттєво зменшився відсоток працівників, які не вірять в можливість подолати корупцію в Компанії, – з 22,9% у минулому році до 13,5% у поточному.

Антикорупційна політика Компанії є повністю або переважно зрозумілою для більшості працівників 73% (52,3% у 2018 році). Збільшилась кількість працівників, які вважають достатніми роз’яснення в Компанії змісту антикорупційного законодавства з 52,4% до 63%.

Серед основних причин пасивності працівників в питанні інформування про відомі їм корупційні дії в Компанії учасники опитування назвали небажання мати зайві проблеми (59,2% проти 20% у минулому році) та зневіру у невідворотності покарання винних осіб (44,9% проти 60,9% у минулому році). Водночас персонал Компанії в цілому має позитивне ставлення до осіб, що повідомляють про відомі їм корупційні прояви (65,6% проти 20,3% працівників, що мають негативне відношення до викривачів).

Продовжується позитивна тенденція у сфері управління конфліктом інтересів. Якщо у 2017 році 48% опитаних віднесли це питання до найбільш розповсюджених порушень вимог антикорупційного законодавства в Компанії, у 2018 році лише 15,3% працівників вказали, що їм відомо про неврегульовані конфлікти інтересів, а у поточному році цей показник зменшився до 7,4 %.

Найближчим часом Компанією буде підготовлено ряд заходів, спрямованих на подальше вдосконалення антикорупційної системи Енергоатома з урахуванням результатів проведення анонімного опитування, в тому числі з метою реалізації отриманих від працівників пропозицій.