Деятельность

Заявление относительно переселения и восстановления условий жизнедеятельности

Размер шрифта

Сбросить

Заява щодо переселення та відновлення умов життєдіяльності за необхідності відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна під об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури ДП «НАЕК «Енергоатом»

Скорочення:

ПВУЖ – переселення та відновлення умов життєдіяльності;

ПЕСЗ – план екологічних та соціальних заходів.

 

1.         Цілі розробки заяви.

Демонстрація керівництвом ДП «НАЕК «Енергоатом» високої соціальної відповідальності у випадках виникнення необхідності відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, з мотивів суспільної необхідності під об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури ДП «НАЕК «Енергоатом» та/або необхідності відновлення умов життєдіяльності в районах розташування майданчиків цих об’єктів.

 

2.         Основоположні принципи діяльності.

Згідно з керівними принципами ООН щодо переміщення осіб, кожна людина має право на захист від довільного переміщення з його житла або місця звичайного проживання, включаючи випадки здійснення широкомасштабних промислових проектів, якщо вони не виправдані настійними та пріоритетними суспільними інтересами. Серед прав громадян, закріплених Конституцією України, наявні право вільного вибору місця проживання, право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю та заборона протиправного позбавлення права власності. Ці права деталізовані у законодавстві України, зокрема, у Законі України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

Відповідно до вимог та положень міжнародного та національного законодавства,  політика ДП «НАЕК «Енергоатом» з питань переселення та відновлення умов життєдіяльності (ПВУЖ) базується на принципах:

 • Безумовного дотримання прав громадян стосовно об'єктів нерухомого майна, які перебувають у їх приватній власності;
 • Розгляду практично можливих альтернативних варіантів при розробці проектів нових або розширення існуючих об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури ДП «НАЕК «Енергоатом» з метою уникнення або мінімізації ПВУЖ з врахуванням екологічних, соціальних та фінансових витрат і вигод;
 • (За неможливістю уникнення ПВУЖ) проведення на етапі техніко-економічного обґрунтування проекту всіх передбачених законодавством досліджень та оцінок і розроблення Плану дій з переселення мешканців (ПДП) або Плану дій з відновлення умов життєдіяльності (ПДЖ);
 • Надання всієї необхідної інформації та наступного проведення консультацій з усіма особами та спільнотами, які зазнаватимуть впливу переселення в разі його ініціювання;
 • Висунення ініціативи щодо викупу земельної ділянки (ділянок) та/або інших об'єктів з мотивів суспільної необхідності на підставах та у порядку, передбаченому законодавством;
 • Висунення ініціативи щодо примусового відчуження земельної ділянки (ділянок) та/або інших об'єктів на підставах та у порядку, передбаченому законодавством, лише як виняток з мотивів суспільної необхідності у разі неотримання згоди власника з викупом цих об'єктів;
 • Забезпечення роботи із скаргами та іншими зверненнями громадян до ДП «НАЕК «Енергоатом» з питань ПВУЖ у порядку, передбаченому законодавством;
 • Співпраці з державними органами та органами місцевого самоврядування, що здійснюватимуть переселення відповідно до законодавства;
 • Здійснення всього комплексу передбачених проектом захисних, відновлювальних, компенсаційних та охоронних заходів при створенні нових, експлуатації та знятті з експлуатації існуючих об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури Компанії;
 • Виконання всіх передбачених законодавством обов’язків експлуатуючої організації (оператора) стосовно соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зон спостереження існуючих об'єктів ДП «НАЕК «Енергоатом»;
 • Інформування громадськості стосовно політики та заходів з питань ПВУЖ відповідно до положень законодавства та найкращої світової практики.

 

3.         Основні цілі (завдання) Компанії з питань ПВУЖ, шляхи їх досягнення і очікувані результати:

 

№ з/п

Цілі (завдання)

Шляхи досягнення цілей

Очікувані результати

1.

Забезпечення можливості надання скарг або інших звернень громадян до ДП «НАЕК «Енергоатом» з питань ПВУЖ

Підтримка чинного механізму розгляду звернень громадян до ДП «НАЕК «Енергоатом»

Закріплений у нормативних документах Компанії та діючий механізм отримання та розгляду звернень громадян

2.

Виконання обов’язків експлуатуючої організації (оператора) стосовно соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження існуючих об'єктів ДП «НАЕК «Енергоатом»

Своєчасне та в повному обсязі здійснення передбачених законодавством платежів, підтримка розроблення регіональних та місцевих планів розвитку місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування

Підвищення іміджу ядерної енергетики та позитивного сприйняття діяльності Компанії населенням регіонів розташування АЕС

3.

Інформування громадськості стосовно питань ПВУЖ, включаючи інформацію стосовно захисних, відновлювальних, компенсаційних та охоронних заходів при  експлуатації існуючих об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури Компанії, платежів на соціально-економічну компенсацію ризику населення ті ін.

Підготовка та оприлюднення відповідних інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті ДП «НАЕК «Енергоатом», веб-сайтах ВП АЕС. 

Дотримання вимог законодавства, умов кредитних угод з ЄБРР та Євратом та відповідність найкращій світовій практиці із забезпечення публічності діяльності Компанії

                                  

Президент                                                                                     Ю.О. Недашковський