Прес-центр

Рівненська АЕС підтвердила відповідність вимогам міжнародних стандартів

Розмір шрифту

Скинути
31.10.2019

На Рівненській АЕС відбувся ресертифікаційний аудит з метою оцінки та підтвердження відповідності інтегрованої системи управління (ІСУ) НАЕК «Енергоатом» вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та ISO 45001:2018. Це стандарти, які встановлюють вимоги до систем управління якістю, систем екологічного управління і систем управління гігієною та безпекою праці.

У ході роботи аудитори ознайомилися з документацією підрозділів РАЕС, спілкувалися з керівниками та персоналом, спостерігали за робочими процесами на проммайданчику електростанції, вивчали нові позитивні практики, що застосовуються на підприємстві. Перевірка 15 підрозділів РАЕС відбулась за участі аудиторів органу з сертифікації TUV NORD CERT ТОВ «Інтернешнл Менеджмент Сервіс» (ТОВ «ІМС») у супроводі начальника відділу забезпечення функціонування ІСУ виконавчої дирекції з якості та управління НАЕК «Енергоатом» Софії Бондаренко.

За словами заступника генерального директора з якості та управління Віктора Кравця, цьогорічний аудит є особливим тому, що РАЕС проходила сертифікацію за новим стандартом ISO 45001, який вийшов на заміну OHSAS 18001:2007 (система управління гігієною та безпекою праці).

«Кожен аудит є специфічним, адже за рік на нашому проммайданчику відбуваються певні зміни, а комісія має перевірити наскільки вони є ефективними. Наше підприємство не стоїть на місці, а постійно розвивається. За рік у нас реалізовувалися заходи з підвищення безпеки енергоблоків, успішно завершено планово-попереджувальні ремонти, здійснювалося будівництво нових об’єктів, вдосконалювалася система управління. Персоналом підприємства було здійснено значну роботу в частині ідентифікації та оцінки ризиків інтегрованої системи управління. Вжито заходів з інтенсифікації документообігу електронної системи АСУД. Ці та інші проекти в сукупності дали динаміку та потужний поштовх до прогресу підприємства. Безумовно, будь-який аудит сприймається РАЕС, як спосіб до покращення нашої діяльності з метою безпечного виробництва електроенергії», – коментує Віктор Кравець.

 

Комісія з аудиту працювала над перевіркою виконання показників системи управління якістю та системи екологічного управління. Зокрема, специфікою цьогорічного аудиту був моніторинг системи управління гігієною та безпекою праці. Фахівцями розглядалися наступні пункти: ідентифікування небезпечних факторів, оцінювання ризиків, ознайомлення персоналу з ризиками та визначення засобів управління ними. Вивчалась й програма досягнення персоналом цілей з охорони праці, її аналіз та редагування, ресурси. До уваги комісія брала також не менш важливі показники, як компетентність, підготовленість та обізнаність, функціональні обов’язки, відповідальність та повноваження працівників електростанції. Оцінювалося й дотримання правових вимог в частині охорони праці, розслідування інцидентів, невідповідність, коригувальні та запобіжні дії.

На заключній нараді серед позитивних практик на Рівненській АЕС аудитори ТОВ «ІМС» виокремили програмне забезпечення «Автоматизована система управління документацією» (АСУД), що розроблено та введено в дію на електростанції. На думку комісії, електронні підписи документів суттєво вдосконалили процес документообігу на підприємстві.

«Слід підкреслити мотиваційні фактори для персоналу електростанції, які застосовуються у виробничій практиці. Позитивним ми вважаємо покращення системи харчування на підприємстві, забезпечення персоналу якісним спецодягом та засобами індивідуального захисту. Добре організованою є система процесів. Варто відмітити персонал служби охорони навколишнього середовища в частині процесного підходу та якісно розробленого звіту з оцінки впливу на довкілля. Зокрема, колектив електростанції на високому професійному рівні працює з ризиками», - підсумував головний аудитор органу з сертифікації «TUV NORD CERT» ТОВ «ІМС» Костянтин Доценко.

Безпосередньо групою аудиторів рекомендовано рівненським атомникам пройти професійне навчання стосовно роботи за новим міжнародним стандартом ISO 19011 «Настанова для аудитів систем менеджменту». У свою чергу, під час оголошення попередніх результатів аудиту, заступник генерального директора з якості та управління Віктор Кравець, зауважив, що усі надані «потенціали покращення» обов’язково будуть враховані та стануть основою для подальшого підвищення ефективності інтегрованої системи управління Рівненської АЕС. Зокрема, офіційний звіт комісії з аудиту буде представлено після завершення повної перевірки всіх відокремлених підрозділів Компанії.

Проведений ресертифікаційний аудит органом із сертифікації є незалежним підтвердженням відповідності діяльності РАЕС вимогам міжнародних стандартів.