Прес-центр

На Рівненській АЕС триває чергова переоцінка безпеки енергоблоків №1 та №2

Розмір шрифту

Скинути
27.11.2019

Пріоритетом діяльності НАЕК «Енергоатом» завжди є підвищення рівня безпеки та надійності діючих атомних енергоблоків України. З метою визначення відповідності поточного рівня безпеки нормам, правилам та стандартам з ядерної та радіаційної безпеки (ЯРБ), а також для аналізу впровадження заходів з підвищення рівня безпеки один раз на 10 років з початку промислової експлуатації кожного з енергоблоків виконується періодична переоцінка безпеки (ППБ).

ППБ проводиться з урахуванням усіх аспектів, важливих для безпеки АЕС. Результати ППБ використовуються для оцінки безпеки енергоблоку АЕС та для прийняття рішень щодо його довгострокової експлуатації. В рамках ППБ енергоблок розглядається як виробничий комплекс, який охоплює безпосередньо енергоблок, а також усі установки, об’єкти, споруди, що належать до технологічного комплексу.

Під час проведення ППБ підлягають обов’язковому аналізу 14 факторів безпеки (ФБ), що пов’язані з технічним станом систем, елементів і конструкцій (проєкт енергоблоку, поточний технічний стан систем, елементів і конструкцій, кваліфікація обладнання та старіння); з аналізом безпеки: (детерміністичний аналіз безпеки, імовірнісний аналіз безпеки, аналіз внутрішніх та зовнішніх впливів); з експлуатаційною безпекою (експлуатаційна безпека, використання досвіду інших АЕС та результатів наукових досліджень); з управлінням (організація, система управління та культура безпеки, експлуатаційна документація, людський фактор, аварійна готовність та планування); із навколишнім природним середовищем (радіаційний вплив на навколишнє природне середовище).

За результатами оцінки видається Звіт з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ) та комплексний аналіз переоцінки безпеки (КАБ), у якому у стислій формі відображені результати оцінки кожного з 14 факторів безпеки та їх взаємний вплив; розглянуті невідповідності енергоблоку вимогам чинних норм і правил з ЯРБ та розроблені заходи щодо їх ліквідації або пом’якшення впливу.

У 2010 році термін експлуатації енергоблоків №№1,2 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС продовжено на 20 років. Однією із умов було проведення їх переоцінки безпеки кожні 10 років.

Як зазначив начальник служби аналізу безпеки РАЕС Микола Дивисенко, на сьогоднішній день на РАЕС активно триває чергова переоцінка безпеки енергоблоків №№1,2. Всі роботи виконуються згідно зі встановленими графіками. Для забезпечення вчасного та якісного виконання робіт з переоцінки безпеки РАЕС-1,2 визначені відповідальні підрозділи за координацію робіт із розробки ЗППБ РАЕС-1,2. Погодження ЗППБ для енергоблоку №1 заплановано здійснити до 1 грудня 2020 року, а для енергоблоку №2 – до 14 червня 2021 року.

«Наразі для ЗППБ РАЕС-1 матеріали ФБ 1-14 розроблені та пройшли державну експертизу. Станом на сьогодні усуваються її зауваження. Також розроблений КАБ, який згідно з графіком буде направлений в Держатомрегулювання України до 1 грудня поточного року. Крім того, ФБ 8-14 є загальними для РАЕС-1 та РАЕС-2. Такий підхід узгоджено з Держатомрегулювання України. Щодо ЗППБ РАЕС-2, то наразі розроблені ФБ 1-4, які перебувають на розгляді в НАЕК «Енергоатом». ФБ 8-14, як зазначено вище, в структурі ЗППБ РАЕС-1. Триває розробка інших ФБ та комплексного аналізу безпеки, який відповідно до термінів буде направлено в Держатомрегулювання до 3 червня 2020 року. Після погодження Держатомрегулювання України комплексного аналізу переоцінки безпеки цей узагальнюючий документ буде викладено на офіційному вебсайті Рівненської АЕС для загального доступу. Слід відзначити, що за період експлуатації енергоблоків РАЕС підтверджена їхня безпека та надійність, зокрема за результатами виконаних ППБ термін експлуатації енергоблоків №№1-3 продовжено на 20 років», - підсумував Микола Дивисенко.