Прес-центр

Лабораторія зовнішнього радіаційного контролю РАЕС взяла участь у всесвітніх тестуваннях лабораторій під егідою МАГАТЕ

Розмір шрифту

Скинути
05.11.2019

Лабораторія зовнішнього радіаційного контролю (ЛЗРК) цеху радіаційної контролю (ЦРБ) Рівненської АЕС взяла участь у всесвітніх тестуваннях вимірювальних лабораторій, які відбулись під егідою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Всесвітні тестування МАГАТЕ, перш за все, проводяться з метою отримання об’єктивної незалежної оцінки вимірювальних можливостей лабораторії та є повністю анонімними (кожній з лабораторій присвоюється власний номер, який не розголошується). За підсумками проведень тестувань учасникам не надаються ані рейтинги, ані сертифікати. Надсилаються дві форми з результатами МАГАТЕ та оцінкою вимірювань лабораторії, а також звіт з вимірювань усіх учасниць-лабораторій з аналізом по кожному ізотопу.

Як зазначив заступник начальника ЦРБ РАЕС з радіаційного моніторингу Олександр Романенко, цьогоріч ЛЗРК ЦРБ РАЕС вже втретє набувала досвіду в тестувальних вимірюваннях МАГАТЕ. В 2007 році на запит Державного комітету ядерного регулювання України в рамках проекту технічної допомоги МАГАТЕ «Покращення радіаційного моніторингу довкілля» ЛЗРК ЦРБ РАЕС вперше взяла участь у таких тестуваннях. У подальшому щодо такої участі настала пауза, проте після проведення обмінної партнерської перевірки Паризьким центром ВАО АЕС на майданчику Рівненської АЕС у листопаді 2016 року, цьому питанню стало приділятись більше уваги. Тому в 2018-му році ЛЗРК ЦРБ РАЕС стала однією із 266 лабораторій-учасниць з 66 країн світу, а у поточному – серед 255 з 67 країн відповідно.

У 2007 році для вимірювання було надано одну пробу ґрунту і чотири проби води, одна з яких була без вмісту техногенних радіонуклідів. Проби містили «м’які» ізотопи: Pb-210 – 46.5 keV, Am-241 – 59.5 keV, Cd-109 – 88 keV та лише гама-випромінюючі радіонукліди.

У 2018 році для вимірювань були надані: проба ґрунту і чотири проби води, для однієї з яких були вказані значення активності для перевірки системи якості. Одна з проб води була представлена у вигляді розведеного першого контуру ядерного реактора з наявністю «середньо» живучих радіонуклідів із вмістом каскадуючого Сs-134 з активністю більше 3 кБк/л. Перепад активності техногенних радіонуклідів у ній складав більше двох порядків. Крім того, були надані три пласкі проби розміром 13х17 см² для визначення щільності потоку α- та β-випромінювання.

У цьому ж році для досліджень були надані три проби води, одна з яких з відомою активністю, проби креветок з наднизьким вмістом Cs-137, три фільтри діаметром 50 мм. Розрахунки невизначеності і нижньої межі вимірювання при можливості необхідно було провести згідно з міжнародним стандартом «Визначення границі виявлення і порогу ухвалення рішення при вимірюванні іонізуючих випромінень» ISO 11929-3:2000.

За словами Олександра Романенка, гама-спектрометричні вимірювання проводились з 3 червня до 8 липня. Їх сумарна тривалість склала 1700 годин. Активність кожного радіонукліда визначалася як середньоарифметична у всіх вимірюваннях для відповідної проби. 19 результатів вимірювань гама-випромінюючих нуклідів; сумарної  α, β активності; Sr-90 отримали результат «Прийнятно» як за точністю, так і за достовірністю.

В обох пробах води визначення Sr-90 проводилося за нещодавно впровадженою методикою, розробленою Чорнобильським центром з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології. Проби послідовно вимірювалися на низькофонових газопроточних α/β радіометрах та на рідинно-сцинтиляційному спектрометрі TriCarb-3170TR/SL. По кожній із них було підготовлено по два вимірювальних зразки. Результати вимірювання обох проб отримали оцінку «Прийнятно».

В тестуваннях 2018 року при вимірюванні радіонуклідів Cs-134, Ba-133 з каскадним випромінюванням лабораторія отримати два попередження і один неприйнятний результат. У зв’язку з цим в ЛЗРК Рівненської АЕС здійснено модернізацію спектрометричного програмного забезпечення в частині корекції площ піків повного поглинання, з урахуванням ефекту каскадного сумування. Це, у свою чергу, сприяло отриманню всіх п’яти прийнятних оцінок під час вимірювань Cs-134 у 2019 році. Перед проведенням вимірювань для уточнення ядерно-фізичних констант використовувалась інформація із сайту національної лабораторії Анрі Беккереля.

«Варто наголосити, що рейтинги тут не мають ніякого значення. Головне – виявити свої «слабкі місця» та вжити заходів для їх усунення. Також слід зазначити, що усі лабораторії беруть участь у проведенні вимірювань виключно за власними інтересами. Наприклад, одна із них в пробі №1 надала результат лише одного вимірювання – Sr-90, а інша – тільки Cs-134 та Cs-137. Одна з лабораторій представила результати щодо визначення 45 радіонуклідів, при цьому середній бал був у два рази менший за показник ЛЗРК чи приміром інша надала стільки ж результатів, скільки і ЛЗРК, але всі вони виявилися неприйнятними. В іншому випадку за деякими ізотопами всі ті, хто надав результати отримали оцінку «Неприйнятно». Всього 17 лабораторій із 255 надали стільки ж або більше результатів, як і ми та отримали середній бал не менший нашого, - прокоментував Олександр Романенко. - Завдання з вимірювання щороку дещо змінюються, що дає можливість провести перевірку спроможності лабораторії за багатьма напрямками. Останні вимірювання показали, що у нас є певні недоопрацювання в частині визначення активності радіонуклідів природнього походження. Активність Ac-228, Tl-208, Bi-214, Pb-214 нами було виміряно на достатньому рівні і ми могли б теоретично отримати прийнятну оцінку, якби надали результати. На сьогоднішній день укладено договір із Чорнобильським центром з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології щодо впровадження вимірювань уранів у викидах, скидах РАЕС та об’єктах навколишнього середовища. Початок проведення таких вимірювань планується у першому кварталі 2020 року. Безумовно, досвід участі ЛЗРК ЦРБ РАЕС у тестуваннях світового рівня є позитивним і корисним для забезпечення та удосконалення природоохоронної діяльності Рівненської АЕС. У подальшому планується й надалі брати участь у них. Наразі ми в очікуванні офіційного початку чергових тестувань, аби подати заявку на участь».

Довідково. Основне завдання ЛЗРК ЦРБ Рівненської АЕС – організація та проведення якісного радіаційного контролю навколишнього середовища в районі розташування ядерного об’єкта. Колектив лабораторії у складі 13 висококваліфікованих фахівців забезпечений найсучаснішим обладнанням, зокрема, альфа/бета радіометрами, гамма спектрометрами, рідинно-сцинтилляційними альфа/бета спектрометрами виробництва PerkinElmer (США), різноманітними дозиметрами, пробовідбірним устаткуванням та необхідним обладнанням для підготовки проб. ЛЗРК відслідковує активність газо-аерозольних викидів РАЕС в атмосферу, здійснює контроль за активністю водного скиду в річку Стир. Персонал ЛЗРК контролює рівень забруднення атмосферного повітря та атмосферних опадів, визначає вміст радіоактивних речовин у ґрунті, рослинності, хвої, в сільськогосподарських продуктах харчування; у воді, рибі, водоростях, донних відкладеннях у довколишніх природних водоймищ.