Пресцентр

Що таке досвід експлуатації у Енергоатомі і чому він успішний?

Розмір шрифту

Скинути
25.10.2021

Основний пріоритет у діяльності НАЕК «Енергоатом» – дотримання найвищих стандартів безпеки. Про чотири фундаментальні принципи безпеки, якими керується Компанія, – в інтерв’ю бізнес-спільноті Energy Club розповіли керівник Енергоатома Петро Котін, т.в.о. першого віцепрезидента – технічний директор Компанії Олександр Остаповець та начальник відділу досвіду експлуатації Віктор Тарасенко.

 

 

Петро Котін, т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом»

- Пане Котін, у своєму вітальному слові з нагоди 25-річчя НАЕК «Енергоатом» прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що підтримка і постійне підвищення рівня безпеки у Енергоатомі гідні найвищої оцінки та подяки.

- Все так і є. Ми дотримуємося найвищих стандартів безпеки. Основний документ, що визначає норми та правила України з ядерної та радіаційної безпеки, – це «Загальні положення безпеки атомної станції». Він містить чотири фундаментальних принципи безпеки і 10 організаційно-технічних принципів її забезпечення.

- Назвіть, будь ласка, фундаментальні принципи безпеки.

- Перший – це культура безпеки, другий – відповідальність експлуатаційної організації, третій – державне регулювання безпеки та четвертий – реалізація стратегії глибокоешелонованого захисту.

- А як реалізуються на АЕС принципи культури безпеки?

- Насамперед – через встановлення пріоритету безпеки над економічними та виробничими цілями; завдяки відбору, навчанню та підвищенню кваліфікації керівників і персоналу атомної станції, суворому дотриманню дисципліни за чіткого розподілу повноважень і особистої відповідальності керівників та безпосередніх виконавців. Має бути розуміння, що кожен без винятку працівник впливає на безпеку.

- Як усього цього досягти на практиці?

- Кожна атомна станція розробляє й реалізовує програму конкретних дій, спрямованих на становлення та розвиток культури безпеки. Така програма містить три рівні: технічну політику керівництва у сфері безпеки; відповідальність і обов’язки керівництва із забезпечення безпеки; а також відповідальність і обов’язки кожного співробітника.

- Скажіть, будь ласка, як втілюється другий фундаментальний принцип – про відповідальність експлуатаційної організації?

- Відповідальність визначається законодавством України. Ліцензіат, тобто ми – Енергоатом, несемо всю повноту відповідальності за радіаційну безпеку та безпеку ядерної установки, незалежно від діяльності й відповідальності постачальників і органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до ст. 32 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (39/95-ВР). Також експлуатаційна організація відповідає за накопичення й узагальнення досвіду експлуатації, розробку та реалізацію єдиної технічної політики на атомній станції. І так, експлуатаційна організація проводить моніторинг і здійснює постійний аналіз безпеки діючих енергоблоків. За необхідності – розробляє та реалізує проєкти їхньої модернізації задля підвищення безпеки. Що важливо – експлуатаційна організація повинна мати достатньо фінансових ресурсів для виконання покладених на неї функцій.

- Пропоную більш детально зупинитися на стратегії третього фундаментального принципу безпеки – глибокоешелонованого захисту. На чому вона базується?

- На застосуванні як системи фізичних бар’єрів на шляху розповсюдження іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин, так і системи технічних та організаційних заходів із захисту цих бар’єрів та збереження їхньої ефективності. Основна мета – захист персоналу, населення і довкілля. Система послідовних фізичних бар’єрів включає у себе паливну матрицю, оболонку ТВЕЛу, межа контуру теплоносія реакторної установки, герметичну загорожу реакторної установки та біологічний захист. За умови нормальної експлуатації всі зазначені бар’єри та необхідні технічні засоби їхнього контролю і захисту мають бути у робочому стані. При порушенні цієї умови енергоблок необхідно ввести у безпечний стан – такими є вимоги експлуатаційної документації.

- Стратегія реалізується на п’яти рівнях. Яких саме?

- Перший рівень – це запобігання порушення нормальної експлуатації. Основними засобами досягнення цієї мети є: вибір майданчика для розміщення атомної станції відповідно до вимог нормативних документів; розробка проєкту на основі консервативного підходу з максимальним використанням властивостей внутрішньої самозахищеності реакторної установки.

Другий рівень – забезпечення безпеки при порушеннях нормальної експлуатації та запобігання аварійних ситуацій. Основні засоби досягнення мети – своєчасне виявлення й усунення відхилень від нормальної експлуатації.

Третій рівень – запобігання та ліквідація аварії. Основними засобами досягнення цієї мети є наявність систем безпеки (захисних, локалізувальних), призначених для подолання аварійних ситуацій і проєктних аварій.

Четвертий рівень – це управління запроєктними аваріями. Основні засоби досягнення мети – використання систем нормальної експлуатації та систем безпеки для попередження й розвитку таких аварій.

І, зрештою, п’ятий рівень – це аварійна готовність і реагування. На цьому рівні забезпечується встановлення навколо атомної станції санітарно-захисної зони та зони нагляду.

- Пане Котін, як регулюється безпека атомних станцій?

- Державне регулювання безпеки атомної станції здійснює Державний комітет ядерного регулювання України відповідно до вітчизняного закону «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (39/95-ВР). Держатомрегулювання визначає критерії й вимоги до безпеки АЕС, видає ліцензії та дозволи на виконання робіт на відповідних етапах життєвого циклу атомної станції, а також здійснює державний нагляд за виконанням нормативних вимог і умов наданих дозволів, включаючи примусові заходи відповідно до законодавства.

- У своєму привітанні голова Кабінету міністрів відзначив Енергоатом за те, що в Компанії успішно працює система накопичення, аналізу й використання досвіду експлуатації. Пан Шмигаль вважає це реалізацією дуже важливої для країни практики. Поясніть, будь ласка, про що йдеться.

- Атомні станції обмінюються досвідом з іншими експлуатаційними організаціями, зокрема й на міжнародному рівні. Особливі зусилля можуть бути спрямовані на підтримання постійних контактів та обмін інформацією з розробниками реакторної установки і проєкту атомної станції. В рамках обміну досвідом надаються і розповсюджуються приклади позитивної практики. Акцент має робитися на діяльності, спрямованій на підвищення безпеки АЕС, попередження порушень їхньої експлуатації, удосконалення експлуатаційних процедур, методів і засобів діагностики стану конструкції, систем та елементів з урахуванням їхнього старіння та зношення. 

Ми враховуємо як зовнішній, так і внутрішній досвід. Створюється система накопичення, аналізу і використання досвіду експлуатації. Відповідні бази даних повинні бути доступними для всіх атомних станцій. Порушення вимог нормальній експлуатації енергоблоків ретельно аналізуються, виявляються корінні причини їх виникнення, розробляються і реалізуються заходи щодо їх запобігання. Відповідна інформація поширюється серед однотипних АЕС і передається постачальникам, які жодним чином не мають стосунку до цього порушення.

- Як використовується накопичений досвід?

- Завдання – використовувати накопичені знання та позитивні практики для того, щоб атомні блоки працювали безпечно. Цю мету успішно реалізує Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС), яка складається з чотирьох регіональних центрів, розташованих в Атланті, Москві, Парижі і Токіо. Зараз створюється ще Пекінський центр.

- Для нашої мети ці центри як задіяні?

- Ми входимо до Московського центру ВАО АЕС (ВАО АЕС-МЦ), куди входять також організації, які експлуатують атомні станції з аналогічними реакторами (водо-водяними енергетичними реакторами типу ВВЕР. – Прим. ред.). Здебільшого це колишні соціалістичні країни (Росія, Болгарія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Вірменія). Зараз до них приєдналися ще Китай, Іран, Індія.

За допомогою бази даних ВАО АЕС-МЦ ми інформуємо всі атомні станції про події на наших атомних станціях, інші ж АЕС своєю чергою інформують нас. Саме так виглядає зовнішній досвід. Це дуже корисна для нас та інших експлуатаційних компаній інформація.

Протягом останніх років наша Компанія почала співпрацювати із Паризьким центром ВАО АЕС у сфері  проведення партнерських перевірок. Не так давно така перевірка відбулася на Рівненській АЕС.

Також партнерські перевірки проводить на регулярній основі (за графіком) ВАО АЕС-МЦ. Останні були проведені на Запорізькій та Рівненській атомних станціях, у листопаді заплановано перевірку на Хмельницькій АЕС.

У 2015 році ВАО АЕС провела корпоративну партнерську перевірку всієї нашої Компанії.

- Від зовнішнього досвіду давайте перейдемо до внутрішнього.

- Внутрішній досвід – це, власне, інформація про події на українських АЕС. Ця інформація найбільш корисна для нас. Вона розміщується у корпоративних базах даних «Цезар» і Об'єднаній інформаційній системі досвіду експлуатації (ОІС-ДЕ). Через ОІС-ДЕ здійснюються також інформування всіх атомних станцій Компанії про події низького рівня (малозначущі події) та поширення іншої інформації, наприклад про зовнішній досвід і позитивні практики.

 

Олександр Остаповець, т.в.о. першого віцепрезидента НАЕК «Енергоатом», технічний директор

-Пане Олександре, що таке порушення в роботі атомної станції?

- Це порушення нормальної експлуатації, аварійна ситуація або аварія, які класифікуються категоріями, що наведені в нормативному документі Держатомрегулювання «Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій» НП 306.2.100-2004. Тобто це відхилення (порушення) від встановлених проєктом експлуатаційних меж і умов.

- А ви можете навести дані про порушення?

- Протягом всього часу експлуатації АЕС у нас аварій (мається на увазі – порушень із викидом радіоактивних речовин за межі АЕС) не було. Тенденції за кількістю порушень в роботі АЕС позитивні: у 2001-му було 68 порушень, а останні три роки – тільки 13 порушень. Це на 15 експлуатованих блоках! Наприклад, у Франції, яка експлуатує 54 атомні енергоблоки, кількість порушень набагато вища, ніж по одному на блок в рік.

 

Віктор Тарасенко, начальник відділу досвіду експлуатації НАЕК «Енергоатом»

- Вікторе Михайловичу, скажіть, чи брав Енергоатом участь у розробці нового «Положення з розслідування»?

- Так, брав, і дуже активне. Оскільки старий, поки ще чинний документ НП 306.2.100-2004 має масу недоліків. Ми багато років пропонували ДІЯРУ внести зміни й доповнення до нього. Подавалося близько 60 пропозицій, однак Регулятор з ними не погоджувався.

Останні нововведення, внесені Регулятором у згадане Положення, були ще 2011 року. Тоді врахували тільки п’ять наших пропозицій. Документ дещо ускладнився, в ньому з’явилися пункти, які потребували детальних тлумачень і більш точних формулювань. Це створювало складності і проблеми у ході розслідувань і, звісно ж, впливало на якість розслідувань порушень.

У новому положенні враховано лише кілька наших пропозицій, і у кінцевому підсумку новий документ став ще складнішим, додалися нові категорії (раніше їх було 10 – тепер 23), нові вимоги, особливо у частині звітності, щодо збільшення кількості фахівців, які повинні контролювати досвід експлуатації.

- Поясніть, будь ласка, як МАГАТЕ нас перевіряє?

- Співпраця з МАГАТЕ ведеться вже понад два десятки років. Це найбільша і найавторитетніша організація у сфері мирного використання атомної енергії. МАГАТЕ проводить місії OSSART, PROSPER та інші. Крім регулярних запланованих перевірок ми самі просимо МАГАТЕ і про інші, і про навчання. До честі Компанії зазначу, що всі проведені МАГАТЕ перевірки завершилися успішно.

На наш запит МАГАТЕ у 2018 році провело в Енергоатомі експертну місію PROSPER. В її складі були провідні світові фахівці у сфері атомної енергетики. Завданням місії була перевірка ефективності аналізу саме досвіду забезпечення експлуатаційної безпеки. Експерти МАГАТЕ відзначили, що керівництво НАЕК прагне підвищити експлуатаційну безпеку за допомогою використання досвіду експлуатації. Вони також надали відповідні рекомендації щодо поліпшення обліку досвіду експлуатації, і Енергоатом виконав їх повною мірою. 

Окрім того, на наш запит МАГАТЕ проводило в Компанії навчання (семінар) з виявлення й аналізу корінних причин порушень, вчило ефективному використанню посібника для користувачів міжнародною шкалою ядерних і радіологічних подій INES.