Комплаєнс-політика

Результати проведення анонімного анкетування працівників Енергоатома з питань запобігання корупції в Компанії

Розмір шрифту

Скинути
17.12.2018

Вже четвертий рік поспіль на державному підприємстві «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» проводиться анонімне опитування серед працівників з питань запобігання корупції в Компанії.

Цьогоріч персоналу було запропоновано висловити свою точку зору на ряд питань щодо рівня корупційних ризиків в діяльності підприємства, особистого ставлення до антикорупційних заходів Компанії, а також знання вимог антикорупційного законодавства.

В цілому в опитуванні взяли участь 4348 працівників, що становить 12,6% від фактичної чисельності персоналу Компанії. Таким чином спостерігається значне підвищення інтересу працівників до анкетування як способу анонімного висловлення свого ставлення до механізмів протидії корупції в Компанії – у минулому році в анкетуванні взяли участь лише 7 % працівників. 

Результати анкетування засвідчили, що 52,3% працівників, які взяли участь в опитуванні, взагалі невідомо про факти корупції в діяльності Компанії. Показово, що більшість працівників (86,3%) вважають, що корупційні дії не можуть бути виправданими навіть якщо вони вчиняються в інтересах Компанії.

Слід відмітити покращення рівня розуміння антикорупційних заходів, що проводяться в  ДП «НАЕК «Енергоатом». Так, антикорупційна політика Компанії є повністю або переважно зрозумілою для 65,1% персоналу, який взяв участь в опитуванні. При цьому 52,4% опитаних відмітили достатність роз’яснень з питань антикорупційного законодавства, що надаються в Компанії.

Незважаючи на комплекс вжитих Компанією заходів думка опитаних щодо найбільш вразливих до корупції напрямів діяльності Компанії є сталою протягом останніх років – це сфера закупівель (78,5%).

Разом з цим зацікавленість керівництва у подоланні корупції в Компанії відчувають майже половина працівників, що взяли участь у анкетуванні (46,6%).

Найбільшими перешкодами для подолання корупції працівники вбачають у відсутності політичної волі на загальнодержавному рівні (49,5%) та сталій практиці вчинення корупційних дій для отримання особистої вигоди (40,7%). Водночас опитані працівники не повідомляють про відомі їм факти корупційних дій в Компанії, оскільки не вірять у невідворотність притягнення до відповідальності винних осіб (60,9%) та не впевнені у збереженні конфіденційності наданої інформації (35,9%).

Стимулами до вчинення корупційних дій працівниками підприємства, на думку опитаних, є впевненість у безкарності (60,4%) та бажання отримати особисту вигоду (51,7%).

В подальшому ДП «НАЕК «Енергоатом» буде продовжена практика проведення анонімних анкетувань серед працівників з метою аналізу думки персоналу про антикорупційну політику Компанії для врахування отриманих результатів під час здійснення антикорупційних заходів, удосконалення положень Антикорупційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» та проведення оцінок корупційних ризиків у діяльності підприємства.