Діяльність

Робота із зверненнями працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших громадян у ІІ кварталі 2015 року

Розмір шрифту

Скинути
15.07.2015

Робота із зверненнями працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших громадян на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян» у порядку, визначеному Положенням про порядок розгляду звернень працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» та інших громадян до керівництва Компанії. Під зверненнями розуміються викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Зведена інформація щодо звернень громадян на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» протягом звітного ІІ-го кварталу 2015 року наведена у таблиці.

Всі звернення були вчасно опрацьовані у встановленому порядку. Оскаржень прийнятих рішень у адміністративному або судовому порядку протягом звітного періоду не було. 

Зведена інформація щодо звернень громадян на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» протягом ІІ-го кварталу 2015 року

№ з/п Найменування показника ВП ЗАЕС ВП РАЕС ВП ХАЕС ВП ЮУАЕС Інші ВП Дирекція ДП "НАЕК "Енергоатом" Всього
1 Звернення з житлово-побутових питань 12 27 4 0 1 6 50
2 Звернення з кадрових питань 174 39 13 0 22 5 253
3 Звернення з питань матеріальної допомоги 31 274 125 13 12 24 479
4 Звернення з інших питань* 75 34 8 6 5 11 139
5 Загалом звернень 292 374 150 19 40 46 921

* організація культурно-масових та спортивних заходів, допомога стороннім постраждалим особам, виконання умов Колективного договору та ін.