Діяльність

Турбуємось про персонал

Розмір шрифту

Скинути
13.04.2020

НАЕК «Енергоатом» є одним із найбільш надійних і відповідальних роботодавців в Україні, який гарантує гідні умови праці, безпеку та добробут своїм співробітникам.

Від щоденної роботи працівників Компанії залежить безпечна та стабільна робота українських АЕС, які виробляють понад половину усієї електричної енергії країни. На атомних електростанціях зайнято 90 % персоналу від загальної чисельності працюючих, тому Компанія докладає максимальних зусиль для утримання наявних кадрів та висококваліфікованих фахівців, залучення та адаптації перспективної молоді, забезпечення професійного розвитку та соціального захисту усім своїм співробітникам.

Одним із основних принципів діяльності НАЕК «Енергоатом» є пріоритет збереження життя та здоров’я працівників.  Компанія інвестує в заходи, які сприяють підвищенню безпеки робочих місць та зниженню рівня виробничого травматизму. Непохитним правилом є дотримання вимог та норм трудового законодавства України.

Кількість та склад персоналу

Кількість та склад персоналу Компанії залишається практично незмінним протягом останніх років. У НАЕК «Енергоатом» працює понад 34 тисячі осіб. Розподіл за категоріями працівників відповідає характеру виробничих процесів. Керівні посади обіймають 14 % співробітників. Професіонали становлять 23 %, фахівці – 5 %, технічні службовці – 1 %, кваліфіковані робітники – 53 %, найпростіші професії – 4 %.

Реалізація кадрової політики

Компанія у своїй діяльності враховує принципи гендерної рівності, створює безпечні робочі місця та запобігає будь-якій дискримінації у сфері праці. Належна увага приділяється працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями та створенню для цих людей комфортних умов як для праці на виробництві, так і в інфраструктурі міст-супутників АЕС. ДП «НАЕК «Енергоатом» не використовує дитячу працю. Трудові угоди укладаються лише з особами, які відповідають віковим вимогам, встановленим чинним законодавством України. Відносини зі співробітниками ґрунтуються на підвалинах соціального партнерства, яке передбачає діалог. Право працівників створювати чи вступати до громадських організацій не порушується. Відсутні будь-які догани чи негативні наслідки за такі дії. З метою забезпечення взаємодії зі співробітниками на засадах соціального партнерства та захисту їх соціально-трудових інтересів у НАЕК «Енергоатом укладено Колективний договір між ДП «НАЕК «Енергоатом» як роботодавцем та профспілковою організацією, що представляє інтереси трудового колективу. Дія Колективного договору поширюється на всіх співробітників Компанії, незалежно від того, чи є вони членами профспілки. Джерела фінансування витрат, пов’язаних з виконанням Колективного договору, визначаються згідно з діючими тарифами на відпуск електричної та теплової енергії, а також доходами від інших видів діяльності Компанії.

НАЕК «Енергоатом» піклується про те, щоб оплата праці здійснювалась відповідно до внеску співробітників у розвиток Компанії та їхньої кваліфікації, а також залежно від загального зростання рівня життя в країні.

Навчання та розвиток персоналу

Професійне навчання та розвиток компетенцій персоналу є стратегічно важливим завданням Компанії. ДП «НАЕК «Енергоатом» проводить політику з формування власного людського капіталу. Для цього створено гармонізовану систему підготовки персоналу АЕС, починаючи з профорієнтації в школах, супроводу навчання студентів у закладах вищої освіти (ЗВО) і закінчуючи професійною підготовкою персоналу в навчально-тренувальних центрах та на робочих місцях АЕС та підвищенням їхньої кваліфікації.

Підготовка персоналу в Компанії на всі посади здійснюється згідно з чинним законодавством України та висунутими МАГАТЕ вимогами до експлуатуючої організації. НАЕК «Енергоатом» здійснює навчання та розвиток персоналу таким чином, щоб кожен співробітник мав можливість реалізувати власний фаховий та творчий потенціал. Компанія створила потужну систему підготовки працівників усіх ланок, адже лише кваліфіковані кадри можуть гарантувати безпечну роботу АЕС.

Підтримку та постійне підвищення кваліфікації співробітників передбачають і офіційні положення Компанії. Основними елементами системи підготовки є навчально-тренувальні центри (НТЦ), які створені при кожній АЕС і у ВП «Атомремонтсервіс». В НТЦ працює 280 інструкторів та викладачів, 19 фахівців АЕС працюють в НТЦ як інструктори-сумісники на постійній основі. У процесі навчання широко застосовуються повномасштабні тренажери (ПМТ), які є дуже ефективним засобом для підготовки оперативного персоналу. Всього в НТЦ АЕС використовують 7 повномасштабних тренажерів для блоків ВВЕР-1000 і ПМТ блока ВВЕР-440. Крім ПМТ, активно застосовуються багатофункціональні тренажери (всього 4) і локальні тренажери (всього 8), а також комп’ютерні навчальні системи та мультимедійні навчальні курси із 3D графікою систем і обладнання АЕС.

Підвищення кваліфікації персоналу Дирекції ДП «НАЕК  «Енергоатом» проводиться відповідно до затвердженого графіка і у провідних навчальних закладах, а саме: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Одеський національний політехнічний університет, Навчальний центр з фізичного захисту обліку та контролю ядерного матеріалу ім. Джорджа Кузьмича, Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України та інших організаціях.

Важливим напрямом є робота з кадровим резервом НАЕК «Енергоатом», за допомогою якого формується група працівників, спеціально підготовлених для керівної діяльності, а також забезпечується наступність та неперервність у системі управління Компанією.

З метою виявлення рівня професійних навичок та теоретичної підготовки працівників, вдосконалення їхніх знань та майстерності для забезпечення безпечного виконання робіт, розповсюдження найкращого досвіду та підвищення виробничих показників Компанія регулярно проводить професійні конкурси та змагання.

Щоб мати можливість безперервно готувати та приймати на роботу найкращих спеціалістів, НАЕК «Енергоатом» дбає про стимулювання і розвиток талановитої молоді. Особлива увага до працевлаштування випускників профільних ЗВО, підготовка яких здійснювалась за замовленням ДП «НАЕК «Енергоатом». Таким молодим спеціалістам надається допомога у їхній швидкій адаптації на виробництві.

Турбота про здоров’я працівників                                        

Одним із основних принципів діяльності Компанії є піклування про здоров’я співробітників та членів їхніх родин. За результатами періодичного медичного огляду, НАЕК «Енергоатом» разом із профспілками проводить облік та аналіз захворюваності співробітників, а також формує необхідні медичні та додаткові санітарно-епідемічні висновки. У разі потреби, працівників спрямовують на обстеження до обласних або міських лікувально-діагностичних закладів. Отримані дані дозволяють формувати комплексну програму оздоровчих заходів. Моніторинг стану здоров’я працівників з груп «ризику» та диспансерних хворих здійснюють профільні фахівці лікувальних закладів міст-супутників, санаторіїв-профілакторіїв та спеціалізованих медичних закладів територій присутності. Серед головних інструментів соціальної захищеності працівників та членів їхніх родин залишаються санаторно-курортне, реабілітаційно-відновлювальне лікування та оздоровлення, спрямоване на збереження професійного довголіття працівників і профілактику захворюваності. Компанія володіє мережею закладів соціальної інфраструктури для оздоровлення та відпочинку працівників.

Робота зі зверненнями

Усі відносини зі співробітниками в Компанії ґрунтуються на засадах діалогу та розумного компромісу, на дотриманні чинного законодавства України та оформлюються відповідними документами.

В НАЕК «Енергоатом» налагоджено дієву систему внутрішніх комунікацій. У Компанії відпрацьовано такі механізми одержання зворотного зв’язку від персоналу, як проведення регулярних анкетувань та соцопитувань; отримання запитів, запитань та звернень через спеціальні розділи інтернет-сайтів Компанії і виробничих підприємств. Зокрема рубрики «Поставити запитання» в розділах «Культура безпеки» і «Закупівлі», рубрика «Скринька довіри» (з антикорупційних питань). Також співробітники можуть надати керівництву безпосередні пропозиції через скриньки довіри й спеціальні розділи «Пропозиції керівництву» у локальних мережах АЕС (для зареєстрованих користувачів) чи подати письмові та усні пропозиції або звернення (заяви, скарги, клопотання) на ім’я керівників Компанії або відокремлених підрозділів.

Підтримка місцевих громад та розвиток соціальної сфери

Значні зусилля та інвестиції Компанії спрямовані на всебічну підтримку регіонів своєї присутності. НАЕК «Енергоатом» розуміє свою відповідальність, оскільки відокремлені підрозділи фактично є головними платниками податків у своєму регіоні і містоутворюючими підприємствами.

У 2018 році відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» Компанія щорічно сплачує до Державного бюджету України збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення територій зони спостереження у розмірі 1 % обсягу реалізації електроенергії, виробленої Компанією за відповідний період.

Окрім забезпечення стабільної зайнятості населення та виконання податкових зобов’язань, НАЕК «Енергоатом» бере на себе добровільне зобов’язання щодо створення комфортних умов життя у регіонах присутності, запроваджує цілий комплекс соціальних проектів та програм, націлених на реалізацію творчих та освітніх ініціатив, підтримку дітей, молоді та людей похилого віку. Компанія підтримує та заохочує активний спосіб життя серед своїх працівників та надає великого значення спорту в житті місцевих громад. Особлива увага приділяється заходам з корпоративного волонтерства.

Цілі соціальної політики НАЕК «Енергоатом»:
  • Підвищення якості життя працівників Компанії.
  • Зменшення впливу людського фактору на надійну та безпечну роботу АЕС.
  • Координація заходів соціального розвитку ДП «НАЕК «Енергоатом» із державною соціальною політикою.
  • Комплексний підхід до підвищення матеріальної, трудової та статусної мотивації співробітників.
  • Впровадження інвестиційних програм, які стимулюють покращення якості життя співробітників Компанії та сприяють подоланню соціальних проблем у містах-супутниках АЕС.
  • Ведення соціально відповідальної політики та підвищення іміджу атомної енергетики як безпечної та екологічної серед громадськості.