Діяльність

Впроваджуємо нові технології

Розмір шрифту

Скинути
13.04.2020

Динамічний розвиток атомної галузі є однією з головних умов забезпечення енергонезалежності України та стабільного зростання економіки країни. Енергетична безпека країни посилюється завдяки використанню сучасних технологій. Тому інноваційний розвиток є одним з пріоритетів для НАЕК «Енергоатом». Використання сучасних технологій та інновацій в атомній галузі дозволять забезпечити подальше підвищення надійності, економічну ефективність й екологічну безпеку.

Стратегічні дослідження і розробки в області розвитку ядерної енергетики й інноваційних паливних циклів здійснює Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр».

Ключові дослідження та інноваційні проекти ДП «НАЕК «Енергоатом»

  • Розробка аналітичних матеріалів до довгострокової концепції поводження з ВЯП АЕС України.

У рамках виконання роботи проведено порівняльну оцінку 8 варіантів ядерно-паливного циклу України на довгострокову перспективу, заснованих на реакторах (1) ВВЕР і LWR, (2) ВВЕР, LWR, CANDU, (3) ВВЕР, LWR і FR.

Порівняльну оцінку варіантів ядерно-паливного циклу (ЯПЦ) виконано для короткострокового (до 2035 року) і довгострокового (до 2100  року) сценаріїв розвитку. У довгостроковій перспективі до 2100 року за результатами аналізу оптимальним варіантом розвитку енергосистеми прогнозується «відкритий».

  • Розробка матеріалів довгострокової Програми розвитку атомної енергетики України

На підставі виконання наказу ДП «НАЕК  «Енергоатом» «Щодо розроблення довгострокової Програми розвитку атомної енергетики України» триває діяльність з «Розроблення матеріалів довгострокової Програми розвитку атомної енергетики України». Цю роботу спрямовано на забезпечення енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного, безпечного та конкурентоспроможного виробництва електро- і теплоенергії на АЕС, підвищення стійкості та надійності роботи об’єднаної енергосистеми України, зменшення споживання органічних паливних ресурсів і техногенного навантаження на довкілля. На підставі прогнозного аналізу і порівняння сценаріїв розвитку енергосистеми України та структури споживання електроенергії визначено узагальнений оптимальний сценарій розвитку атомної енергетики України на довгостроковий період. Оцінка виконується з урахуванням розвитку альтернативних видів генерації.

  • Дослідження, оцінка та техніко-економічне обґрунтування вибору перспективних атомних технологій для будівництва нових енергоблоків АЕС в Україні

У рамках «Розробки матеріалів довгострокової Програми розвитку атомної енергетики України» проведено «Дослідження, оцінка та техніко-економічне обґрунтування вибору перспективних атомних технологій для будівництва нових енергоблоків АЕС в Україні». Метою дослідження є вибір переліку реакторних технологій для будівництва в Україні заміщуючих та нових АЕС після 2020 року на базі тих, що перебувають у експлуатації та еволюційних енергоблоків покоління III+ (серед них малих модульних реакторів типу SMR-160 (HOLTEC) та NuScale (NuScale Power, LLC, США).

  • Розробка Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року

Метою Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року є розв’язання комплексних галузевих проблем поводження з ВЯП вітчизняних АЕС, підвищення економічної ефективності схеми поводження з ВЯП, встановлення рамкових умов та напрямів щодо безпечного та економічно ефективного поводження з ВЯП діючих АЕС України.

  • Співробітництво з американською компанією Holtec International щодо вивчення можливостей впровадження малих модульних реакторів SMR-160

З метою аналізу нормативної бази проекту SMR-160 для визначення її відповідності вимогам нормативних документів України, а також у подальшому при обґрунтуванні безпеки проектів малих модульних реакторів розроблено Технічний звіт «Розробка підходів до порівняльного аналізу зарубіжних та українських нормативних вимог до проектування і обґрунтування безпеки ядерних установок».

У рамках розширення співробітництва щодо впровадження технології SMR-160 в Україні 17 липня 2019 року укладено Меморандум про взаєморозуміння між ДП «НАЕК «Енергоатом» та компанією «Студзвік Скандпауер ГмбХ» (Швеція). З боку компанії «Студзвік» здійснюється методологічна підтримка та передача розрахункових кодів для аналізу безпеки SMR-160. Укладено Угоду про конфіденційність інформації між ДП «НАЕК «Енергоатом» та «Студзвік Скандпауер ГмбХ».

У вересні 2019 року в офісі компанії Holtec International відбулась перша стартова нарада за участю представників ДП «НАЕК  «Енергоатом», Holtec International та Studsvik Scandpower (Швеція), присвячена формуванню переліку заходів та напрямів реалізації проекту з верифікації програмного забезпечення для нейтронно-фізичних розрахунків CMS5. Програмне забезпечення CMS5 буде використано для підготовки вихідних даних у рамках розробки проекту реакторів малої потужності (модульних) SMR-160.