Діяльність

Аварійна готовність

Розмір шрифту

Скинути

Аварійна готовність – «…аварийная готовность − способность принимать меры, которые эффективно смягчают последствия аварийной ситуации для здоровья человека и безопасности, качества жизни, собственности или окружающей среды (Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Терміологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. МАГАТЕ. Відень, 2007).

Одна з найбільш важливих особливостей аварійної готовності − це координація механізмів її забезпечення між різними відповідними органами з метою чіткого розподілу обов'язків і повноважень (Готовність і реагування у разі ядерної або радіологічної аварійної ситуації. Загальні вимоги безпеки. Серія норм безпеки. IAEA-МАГАТЕ No. GSR Part 7, Відень, 2016, Передмова, Загальні відомості).

Мета аварійної готовності − забезпечення наявності в експлуатуючої організації, … достатнього потенціалу для здійснення ефективного реагування в разі ядерної або радіологічної аварійної ситуації (Готовність і реагування у разі ядерної або радіологічної аварійної ситуації. Загальні вимоги безпеки. Серія норм безпеки. IAEA-МАГАТЕ No. GSR Part 7, Відень, 2016, пункт 3.1).

Основні цілі аварійного реагування: відновлення контролю над ситуацією та пом'якшення її наслідків, порятунок життя людей, запобігання або зведення до мінімуму радіобіологічних ефектів тощо (там само, пункт 3.2).

Аварійна готовність і реагування – останній з п’яти рівнів (1-й рівень – «Запобігання порушенням нормальної експлуатації»; 2-й – «Забезпечення безпеки при порушеннях нормальної експлуатації і запобігання аварійним ситуаціям»; 3-й – «Запобігання і ліквідація аварій»; 4-й – «Управління запроектними аваріями»; 5-й – «Аварійна готовність і реагування») реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту (НП 3062.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій, підпункт 5.3), на якому забезпечують:

  • установлення навколо АС (АЕС – прим.) санітарно-захисної зони та зони спостереження;
  • наявність аварійних планів, планів аварійного реагування, ефективність і готовність до реалізації яких періодично перевіряються під час протиаварійних тренувань і навчань;
  • будівництво протирадіаційних сховищ і кризових центрів…» (там самопідпункт 5.3.4).

 

«АВАРІЙНА ГОТОВНІСТЬ І РЕАГУВАННЯ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СТАН. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ»

 

15.07.2020

Аварійна готовність на Хмельницькій АЕС підтримується на високому рівні

21.10.2019

Повідомлення про перенесення терміну перегляду Типового АП АЕС до 23.09.2020 (04.09.2019)

05.02.2019

Положення про комісію ДП «НАЕК «Енергоатом» з надзвичайних ситуацій

28.11.2018

Функціонування єдиної державної системи цивільного захисту у мирний час, а також у період дії надзвичайного та воєнного стану

28.11.2018

Закон України «Про правовий режим воєнного стану»

28.11.2018

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану»

02.10.2018

Основні положення організації системи аварійної готовності та реагування НАЕК "Енергоатом" на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС України ПЛ-Д.0.03.089-18

02.10.2018

INSAG-24. Взаємозв’язок між безпекою та фізичної безпекою на атомних електростанціях, IAEA-МАГАТЕ, Відень, 2014

02.10.2018

Директива Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 5 грудня 2013 року про встановлення основних норм безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючої радіації, і скасування Директив 89/618/ЄВРАТОМ, 90/641/ЄВРАТОМ, 96/29/ЄВРАТОМ, 97/43/ ЄВРАТОМ та 2003/122/ЄВРАТОМ

16.05.2018

Готовність та реагування в разі ядерної або радіологічної аварійної ситуації (Норми безпеки МАГАТЕ)

05.01.2018

Система аварійної готовності та реагування ДП "НАЕК "Енергоатом" (стисла презентація)

04.09.2017

Типовий аварійний план АЕС України ПН-А.0.03.192-15