Енергоатом

ВП «Науково-технічний центр»

Розмір шрифту

Скинути

Директор

ВП «Науково-технічний центр»

Власенко Микола Іванович

Головний інженер ВП НТЦ

Годун Олег Вікторович

Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр» (ВП НТЦ) було створено 7 травня 2003 року в складі державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (Компанія).

Метою створення ВП НТЦ є забезпечення діяльності Компанії в сфері атомної енергетики науково-технічною та інженерною підтримкою.

Станом на початок 2021 року кількість персоналу ВП НТЦ складає 145 співробітників, з яких 2 доктора технічних наук та 19 кандидатів наук.

 

ВП «Науково-технічний центр» здійснює науково-технічну та інженерну підтримку ядерної галузі за такими напрямками:

 • супроводження експлуатації активних зон РУ і паливовикористання;
 • аналіз безпеки енергоблоків АЕС;
 • радіаційне матеріалознавство та супроводження безпечної експлуатації корпусів реакторів у проектний та понадпроектний терміни експлуатації (зокрема, реалізація програми зразків-свідків корпусу реактора);
 • аналіз конструкційної міцності, управління старінням, ресурсом конструкцій, систем і елементів АЕС;
 • впровадження нової техніки і технологій;
 • впровадження та забезпечення функціонування розрахунково-аналітичного центру, навчально-аналітичного тренажеру енергоблоку АЕС, інформаційних систем інженерної підтримки АЕС;
 • діагностика, перепризначення терміну експлуатації турбогенераторів, електрообладнання та АСУ ТП;
 • вдосконалення водно-хімічних режимів та технологій водопостачання;
 • радіаційний захист, поводження з РАВ та ВЯП;
 • стратегічні дослідження і розробки в сфері розвитку ядерної енергетики і інноваційних паливних циклів.
 • впровадження та розвиток системи управління конфігурацією АЕС.

 

 

 

Комплекси робіт і проектів ВП НТЦ, які виконуються та заплановані до виконання у 2021-2025 роках, за напрямками науково-технічної та інженерної підтримки

 1. Супроводження експлуатації активних зон РУ і паливовикористання:
 • розроблення звітів з обґрунтування безпеки паливних завантажень з ТВЗ різних постачальників (відповідно до методології компанії Westinghouse та стандартів Компанії), супровід експлуатації ТВЗ різних постачальників; виконання повірочних розрахунків складу паливних завантажень, виконаних у ВП АЕС; підготовка коефіцієнтів апроксимації та/або малогрупових констант для розрахунку НФХ РУ та для СВРК/СВРК-М/СВРК-М2 (Beacon, «Круиз», «Хортица» та інші);
 • розрахунки з обґрунтування безпеки завантажень ВТВЗ у контейнери ССВЯП на ЗАЕС;
 • організація та проведення атестації і підвищення кваліфікації фізиків-розраховувачів АЕС з використання програмних комплексів ПК КАСКАД (АТ ТВЕЛ) и АРА-Н (Westinghouse);
 • розрахунки полів енерговиділення для обґрунтування подовження терміну експлуатації корпусу реактора та ВКП;
 • аналіз критичності систем АЕС з поводження зі свіжим та відпрацьованим ядерним паливом;
 • аналіз активності теплоносія першого контуру з використанням розрахункового комплексу FPA (Fission Analysis Products) компанії Westinghouse; верифікація та супроводження типової методики КГО;
 • розроблення та супровід нормативної документації з номенклатури нейтронно-фізичних розрахунків паливних завантажень активних зон РУ (для ТВЗ-WR і ТВЗА).
 1. Аналіз безпеки енергоблоків АЕС:
 • розрахункові аналізи та обґрунтування в рамках удосконалення протиаварійної документації енергоблоків АЕС (ІЛА, КУВА);
 • комплекс заходів з поглибленого дослідження феноменів важких аварій;
 • розрахунки тепло-гідравлічних параметрів РУ для проектних режимів з метою обґрунтування конструкційної міцності обладнання РУ в рамках продовження термінів та довгострокової експлуатації енергоблоків АЕС;
 • моделювання, розрахунки теплообміну та гідродинаміки обладнання РУ з використанням CFD кодів (ANSYS CFX, ANSYS FLUENT) для визначення полів температури та інтенсивності теплообміну при аналізах напружено-деформованого стану елементів обладнання і трубопроводів;
 • імовірнісні розрахунково-аналітичні обґрунтування безпеки АЕС; зокрема, впровадження, актуалізація баз даних для ІАБ (бази даних – надійність, пожежі, затоплення), розроблення імовірнісної моделі безпеки для багатоблочних майданчиків (спільно з МАГАТЕ);
 • реалізація заходів із впровадження ризик-інформованих підходів;
 • розрахунково-аналітичні обґрунтування безпеки в рамках реалізації модифікацій та заходів з підвищення безпеки на енергоблоках АЕС (ПЗАБ, тепло-гідравлічні та імовірнісні оцінки);
 • розрахунково-аналітичні роботи з використанням детерміністичних та імовірнісних методів в рамках переоцінки безпеки енергоблоків АЕС.
 1. Радіаційне матеріалознавство та супроводження експлуатації корпусів реакторів (зокрема, реалізація програми зразків-свідків корпусу реактора):
 • роботи з визначення радіаційного навантаження та деградації механічних властивостей металу корпусів реакторів (КР) за зразками-свідками;
 • визначення радіаційного навантаження на елементи ВКП, матеріали опорних елементів реактора;
 • розрахунково-аналітичні роботи з обґрунтування довгострокової експлуатації корпусів реакторів ВВЕР-1000 за зразками-свідками для забезпечення можливості обґрунтування безпеки експлуатації енергоблоків АЕС протягом понадпроектного строку на 40 та більше років;
 • створення комплексної системи аналізу результатів випробувань зразків-свідків та ресурсу корпусів реакторів.
 1. Аналіз конструкційної міцності, управління старінням, ресурсом конструкцій, систем і елементів АЕС:
 • оцінка технічного стану та розрахункове обґрунтування перепризначення термінів експлуатації реактора, обладнання та трубопроводів реакторної установки (1-го контуру), тепломеханічного обладнання та трубопроводів СВБ;
 • розроблення та реалізація заходів (зокрема, розрахункові обґрунтування міцності) з управління старінням обладнання та конструкцій енергоблоків АЕС;
 • оцінка сейсмостійкості конструкцій та трубопроводів, кваліфікацію на сейсмічний вплив тепломеханічного обладнання СВБ;
 • перепризначення допустимої кількості циклів навантаження обладнання реакторної установки у понадпроектний період;
 • розрахунки на міцність елементів та конструкцій енергоблоків АЕС в рамках виконання окремих заходів (супровід експлуатації, відновлення проектних основ, розроблення конструкторської документації тощо);
 • розроблення, впровадження та супровід норм, методик і стандартів Компанії, що стосуються питань міцності;
 • науково-дослідні роботи з обґрунтування цілісності та ресурсу елементів та конструкцій енергоблоків АЕС в рамках довгострокової експлуатації (в терміни 40+ років);
 • підготовка матеріалів щодо технічного стану та управління старінням обладнання та конструкцій в рамках переоцінки безпеки енергоблоків АЕС.
 1. Діагностика, перепризначення терміну експлуатації турбогенераторів, електрообладнання та АСУ ТП:
 • оцінка технічного стану та перепризначення терміну експлуатації, супроводження експлуатації, підвищення надійності експлуатації турбогенераторів (ТГ) (виконання випробувань на нагрівання ТГ, вимірювання динамічних характеристик елементів лобових частин обмотки статора ТГ, впровадження систем неперервного контролю для виявлення короткозамкнених витків обмотки ротора під час експлуатації ТГ, впровадження систем віброконтролю лобових частин обмотки статора ТГ, роботи з вимірювання струмів витоку в лобових частинах обмотки статора, впровадження та удосконалення інформаційно-аналітичного комплексу діагностичного контролю технічного стану ТГ);
 • створення та впровадження галузевого комплексу технічного діагностування обладнання АЕС (з метою вирішення задач діагностичної та інформаційної підтримки діяльності з управління технічним станом та ресурсними характеристиками обладнання АЕС з використанням діагностичних даних комплексних систем діагностики, що впроваджені на АЕС);
 • розроблення та супроводження методик та стандартів з технічного діагностування основного обладнання АЕС;
 • розроблення та супроводження типових програм з оцінки технічного стану та перепризначення терміну експлуатації обладнання АСУ ТП та ЕО (близько 100 програм);
 • координація робіт з розроблення та впровадження національної системи внутрішньо-реакторного контролю СВРК-М2 та адаптація математичного та програмного забезпечення системи внутрішньо-реакторного контролю, що експлуатується на різних енергоблоках АЕС для вирішення проблем, пов’язаних з використанням змішаних завантажень активної зони ядерним паливом ТВС-А та ТВС-WR і впровадженням режиму добового регулювання потужності;
 • участь в роботах, пов’язаних з впровадженням режиму добового регулювання потужності, які стосуються ПТК АСУ ТП (АРМ-РОМ, АКНП, СГІУ тощо);
 • роботи з ОТС та ПТЕ трансформаторного обладнання АЕС.
 1. Вдосконалення водно-хімічних режимів та технологій водопостачання:
 • впровадження системи моніторингу, діагностики, оцінки цілісності парогенераторів та конденсаторів АЕС; розроблення методів та програм  хімічних промивок парогенераторів;
 • аналіз причин і джерел надходження домішок у теплоносій першого контуру АЕС для запобігання збільшення його радіаційної активності;
 • контроль, розрахунки значень високотемпературного водневого показника з використанням розрахункової програми CAOLIN (Франція);
 • супроводження нормативної документації з водо-хімічних режимів та якості теплоносіїв першого та другого контурів.
 1. Радіаційний захист, поводження з РАВ та ВЯП:
 • науково-технічне супроводження реалізації заходів «Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами ДП «НАЕК «Енергоатом» на період до 2026 року»;
 • розроблення заходів з мінімізації утворення РАВ на АЕС, вдосконалення систем поводження з РАВ;
 • розроблення заходів з удосконалення технологій дезактивації засобів індивідуального захисту, приміщень тощо;
 • розроблення методики визначення коефіцієнта очищення вентиляційного повітря від йодистого метилу вугільними адсорбентами;
 • розроблення методів вхідного контролю на АЕС фільтрів та фільтрелементів повітряних високоефективних (аерозольних);
 • реалізація програми феноменів у частині поводження з РАВ, що утворюються при важкій аварії на АЕС;
 • розроблення, актуалізація та супроводження нормативної та експлуатаційної документації з радіаційної безпеки, поводження з РАВ, регламенту радіаційного контролю, дозиметричного контролю;
 • розроблення і впровадження на АЕС України технологій та методів переробки/очищення/контролю радіоактивних відходів та технологічних розчинів АЕС.
 1. Стратегічні дослідження і розробки в сфері розвитку ядерної енергетики і інноваційних паливних циклів:
 • техніко-економічні обґрунтування варіантів розвитку атомної енергетики в умовах об’єднаної енергетичної системи (з урахуванням ВДЕ) з використанням розрахункових кодів та критеріїв МАГАТЕ;
 • обґрунтування критеріїв вибору типу РУ та енергоблоку для нового будівництва АЕС;
 • розрахункові техніко-економічні обґрунтування кінцевого поводження з ВЯП та цільовими продуктами переробки ВТВЗ з урахуванням довгострокового зберігання та геологічного захоронення (з використанням кодів МАГАТЕ);
 • науково-технічне супроводження реалізації української частини проектів МАГАТЕ з дослідження ядерно-паливних циклів та інноваційних реакторних технологій.
 1. Впровадження нової техніки і технологій:
 • розроблення матеріалів для довгострокової програми розвитку атомної енергетики, заходів з її реалізації;
 • комплекс наукових та інженерних робіт в рамках проектування та будівництва енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС, підготовки до спорудження нових енергоблоків АЕС для заміщення тих, що вибувають;
 • освоєння виконання комплексів робіт з переоцінки безпеки енергоблоків АЕС;
 • організація участі Компанії у програмах Науково-дослідного інституту електроенергетики (Electric Power Research Institute, EPRI, США) з інжинірингової підтримки експлуатації АЕС.
 1. Впровадження та забезпечення функціонування розрахунково-аналітичного центру, навчально-аналітичного тренажера енергоблоку АЕС, інформаційних систем інженерної підтримки АЕС:
 • впровадження та забезпечення функціонування розрахунково-аналітичного центру для обґрунтувань безпеки АЕС (зокрема, забезпечення  необхідних потужностей та конфігурації апаратного і програмного забезпечення для ефективного використання розрахункових кодів, забезпечення їх легального використання, створення умов для навчання спеціалістів з розрахунків);
 • впровадження та забезпечення функціонування інформаційних систем інженерної підтримки АЕС (зокрема: інформаційні системи на основі єдиної бази даних обладнання АЕС (з надійності, кваліфікації, управління старінням, ТОіР, контролю модифікацій, досвіду експлуатації тощо); комплекс спеціалізованих розрахунково-аналітичних модулів для ІАБ (з надійності для аналізу безпеки, затоплень, пожеж, вихідних подій); бази даних технічної документації, (технічні рішення, документація із продовження термінів експлуатації, матеріали з аналізу безпеки АЕС, конструкторська документація реакторних установок АЕС тощо); комплекс спеціалізованих модулів графічної візуалізації, зокрема електронні альбоми схем, 3D моделей тощо);
 • впровадження та забезпечення функціонування багатофункціонального навчально-аналітичного тренажера для моделювання процесів, технологічних систем, систем управління та обладнання енергоблоку ВВЕР-1000 (на базі відділення науково-технічної підтримки ВП НТЦ у м. Одеса).
 1. Впровадження та розвиток системи управління конфігурацією АЕС:
 • супроводження та розвиток системи управління конфігурацією АЕС (системи УК) – актуалізація «Руководства по управлению конфигурацией АЭС ГП «НАЭК «Энергоатом» за результатами досвіду впровадження системи УК, актуалізація переліку систем та елементів, що підлягають управлінню конфігурацією, планування заходів з розвитку системи УК, контроль їх виконання та звітність про результати;
 • збирання, систематизація, зберігання та забезпечення доступу до проектної інформації АЕС, зокрема, проектно-конструкторської документації (ПКД), документації проектних основ АЕС, про поточний стан проекту, конфігурацію систем енергоблоку АЕС;
 • збирання та актуалізація даних про модифікації систем та елементів СВБ; актуалізація проектної інформації АЕС за результатами виконаних модифікацій, заходів з підвищення безпеки АЕС;
 • збирання, підтримка аналізу та обміну досвідом з технічних рішень, які приймаються на АЕС.

 

Наша адреса та телефони:

01054, м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24
Телефон /факс: +38(044) 206-97-21, факс +38(044) 206-97-21
e-mail: office@ntc.atom.gov.ua

Проїзд міським транспортом до ТРЦ «Україна» або до площі Перемоги, або до Національного цирку. Далі пішки.